Vereniging

In 2011 en 2012 is de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers ondersteund door een project van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Het Praktijknetwerk ‘Professionalisering en optimalisering kerstbomenteelt’. Door dit project kon de vereniging experts inzetten en op een gestructureerde wijze onderwerpen behandelen. Het project hielp de vereniging haar doelstellingen te realiseren:

 • Teelttechnische optimalisatie en daarmee kwaliteitsverbetering
 • Ontwikkeling van een eenduidige maatvoering en kleurcodering
 • Kennis en ervaringen uitwisselen en inventarisatie extra informatie.

In 2011 is aandacht besteed aan de teelt in de brede zin van het woord, bemesting, bestrijding van ziekten en plagen, pottenteelt van de kerstboom en de oogst van de kerstbomen.

Resultaten praktijknetwerk en de vereniging

De activiteiten van het praktijknetwerk worden vastgelegd in diverse documenten. Tevens wordt aan de leden uitgebreide achtergrondinformatie verstrekt tijdens de bijeenkomsten. Zie voor achtergrondinformatie hieronder. Meer gedetailleerde informatie is toegankelijk voor leden van de vereniging.

**** Meer weten over lidmaatschap? *****

Voorbeelden bijeenkomsten afgelopen jaren;

 • Bijeenkomst bemesting en ziekten en plagen.
 • Bijeenkomst pottenteelt van kerstbomen.
 • Oogstdag: nieuwsbrief
 • Keuze van de juiste herkomsten.
 • Nieuwsbrief Bezoek Landwirtschaftskammer Munster & Maatschap Lenders
 • Presentaties Landwirtschaftskammer Duitsland
 • Presentatie bemesting en bodemleven.
 • Studie reizen naar; Schotland,Denemarken,België,Duitsland.

Activiteiten-vereniging overzicht

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

telermaat2-2
logo1
logo6
logo3
logo5
logo7
biologisch-teeltadvies
logo8

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland