Colofon


Web redactie

Jaap Bolhuis

Website ontwikkeling

1-2-appletree.nl  - Dordrecht

Vragen

Voor vragen over de website van De Vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers neem contact op met Jaap Bolhuis:  https://www.bolhuiskerstbomen.nl/contact.html

Copyright

De Vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

 

 

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

logo1
telermaat2-2
logo6
Logo Agrowin Origineel PNG
logo5
logo8
logo7
logo3
ECOstyle-Professional logo
biologisch-teeltadvies

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland