De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

Logo Agrowin Origineel PNG
ECOstyle-Professional logo
telermaat2-2
logo7
logo5
logo1
biologisch-teeltadvies
logo6
logo8
logo3

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland