De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

logo1
Logo Agrowin Origineel PNG
telermaat2-2
logo3
logo8
logo7
logo6
logo5
biologisch-teeltadvies
ECOstyle-Professional logo

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland