Persbericht 2018

PERSBERICHT 2018

Ondanks droogte kerstbomentelers tevreden.


De Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) verwacht dit jaar ondanks de extreme droogte van dit jaar een goede oogst van kerstbomen. “Uit een rondvraag onder de Nederlandse kerstbomenkwekers blijkt dat de kerstbomen de droogte goed doorstaan hebben” aldus de secretaris Jaap Bolhuis van de VNK. “Grote bomen hebben het verbazingwekkend goed gedaan en hebben een mooie donker groene kleur”

Plantgoed

Wel melden kwekers uitval van plantgoed dat dit voorjaar geplant is. “Sommige kwekers die geen mogelijkheid hadden om de jonge boompjes te beregenen melden een uitval van 20 tot 30 % ” volgens Jaap Bolhuis “Pas geplante bomen hebben nog niet zoveel wortels en zijn gevoelig voor droogte”

Europa

Niet alleen in Nederland was het dit jaar droog maar ook in de belangrijke teeltgebieden van Europa heeft de droogte sporen achtergelaten. In het Sauerland en Denemarken melden sommige kwekers een uitval van 80 tot 100 % van de jonge kerstboompjes.

Prijzen

“De verwachting is dat de prijs van de kerstboom stabiel blijft” aldus Bolhuis “Het effect op de prijzen door de uitval van de jonge aanplant in dit jaar, zal pas over 6 tot 8 jaar merkbaar zijn , zolang duurt het tot een kerstboom verkoopbaar is!”

Trend

De Nederlandse kwekers melden verder dat er de laatste jaren er een toenemende vraag is naar grote kerstbomen van 2 meter en groter. De kerstboom wordt vroeg gekocht en er moet echt een boom staan. “Met de kerstboom wordt gezelligheid in huis gehaald en voor veel mensen kan dat niet vroeg genoeg beginnen “

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Meer info over VNK: www.nederlandsekerstbomen.nl

Voor meer informatie of vragen meen contact op met bestuur of leden bij u in de buurt.

Zie; http://nederlandsekerstbomen.nl/consumenten

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

logo5
logo6
logo1
biologisch-teeltadvies
logo8
ECOstyle-Professional logo
telermaat2-2
logo3
logo7

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland