Persbericht 2021

PERSBERICHT 2023

Kerstbomenkwekers verwachten weer grote vraag naar kerstbomen.Haren 6-11-2023

 

Uit de jaarlijkse rondgang onder de grootste Nederlandse kerstbomenkwekers blijkt dat de stijgende trend van de verkoop van de natuurlijke echte kerstbomen doorzet.

De verwachting is dat dit jaar de verkoop met enkele procenten zal stijgen gezien de voorverkoop aan handelaren en verkooppunten.

"Je ziet dat in de corona jaren er een grote stijging was van de verkoop van kerstbomen” Aldus secretaris Jaap Bolhuis van de VNK.

“De mensen maakten het thuis gezellig met een echte kerstboom. Deze trend is vorig jaar gewoon doorgegaan en ook dit jaar is de verwachting dat er weer veel kerstbomen verkocht gaan worden"

 

Geringe prijsstijging kerstbomen

De verwachting is , ondanks de inflatie, dat kerstbomen maar enkele procenten in prijs zullen stijgen.

"De gestegen energie prijzen hebben maar een gering effect op de prijs van een kerstboom, de arbeidskosten zijn wel gestegen" aldus Bolhuis

"En in de afgelopen jaren zijn er door de kerstbomenkwekers veel bomen aangeplant , waardoor er een ruim aanbod van kerstbomen is"

 

Rooiseizoen van start in natte omstandigheden

Dit jaar valt de start van het rooiseizoen samen met veel regen en veelal natte omstandigheden.

"De vele regen is goed is voor de kerstboom maar wat minder voor de kwekers om te oogsten" volgens Bolhuis

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:Meer info over VNK: www.nederlandsekerstbomen.nl

Voor meer informatie of een bezoek aan een van onze aangesloten kwekerijen kunt u contact opnemen met; 

Secretaris VNK Jaap Bolhuis 050-5343901

Voorzitter VNK Gerard Krol mob; 06-20430257

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

logo3
biologisch-teeltadvies
ECOstyle-Professional logo
logo7
logo8
telermaat2-2
Logo Agrowin Origineel PNG
logo6
logo1
logo5

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland