De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

ECOstyle-Professional logo
logo8
logo7
biologisch-teeltadvies
logo5
telermaat2-2
logo3
logo6
logo1

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland