Achtergrondinformatie

De vereniging is in 2011 opgericht aangezien meerdere kerstbomentelers van mening waren dat de kennis over de teelt van kerstbomen in Nederland beter kon en door samen te werken via een vereniging betere kennisuitwisseling mogelijk moest zijn.

In 2011 en 2012 is de Vereniging voor Nederlandse Kerstbomenkwekers ondersteund door een project van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Het Praktijknetwerk ‘Professionalisering en optimalisering kerstbomenteelt’. Door dit project kon de vereniging experts inzetten en op een gestructureerde wijze onderwerpen behandelen. Het project heeft de vereniging geholpen haar doelstellingen te realiseren:

  • Teelttechnische optimalisatie en daarmee kwaliteitsverbetering
  • Ontwikkeling van een eenduidige maatvoering en kleurcodering
  • Kennis en ervaringen uitwisselen en inventarisatie extra informatie.

In 2011 is aandacht besteed aan de teelt in de brede zin van het woord, bemesting, bestrijding van ziekten en plagen, pottenteelt van de kerstboom en de oogst van de kerstbomen.

 

 image042

image044

Resultaten praktijknetwerk

De activiteiten van de leden binnen het praktijknetwerk worden vastgelegd in diverse documenten. Tevens wordt aan de leden vaak uitgebreide achtergrondinformatie verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Meer gedetailleerde informatie is toegankelijk voor leden van de vereniging. Meer weten over lidmaatschap?

Voorbeeld verslag bijeenkomst hieronder;

pdfBijeenkomst pottenteelt van kerstbomen, juni 2011

 

 

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

telermaat2-2
logo8
biologisch-teeltadvies
logo5
logo6
logo1
ECOstyle-Professional logo
logo3
logo7
Logo Agrowin Origineel PNG
  • Home
  • Achtergrondinformatie

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland