Activiteiten 2012

30-1-2012 Algemene ledenvergadering te vierhouten.

Onderwerpen:

 • Algemene ledenvergadering.
 • Duurzaamheidsonderzoek echte kerstbomen door Esther Hessel en Hans Smeets.
 • Plantgoed en herkomsten van kerstbomen door Johan Vink.
 • Brainstorm marketing activiteiten.

8-3-2012 Praktijkbijeenkomst De Dennenheuvel te Overberg.

Onderwerpen;

 • Gewasbeschermingsplan en ziekten en plagen door Hans Smeets.
 • Rondleiding kwekerij De Dennenheuvel door Henk van Voorthuizen.
 • Verenigingszaken en stand van zaken marketingplannen.
 • inleiding bemesting door Claudia Külling van Servaplant en Hans Smeets

29-5-2012 Praktijkbijeenkomst Maatschap Lenders te Boekend/Venlo.

Onderwerpen;

 • Verenigingszaken.
 • Bijeenkomst Veiligheid en Techniek door Hans Smeets.
 • Presentatie Mertens Agro. (Veiligheid)
 • Rondleiding over het bedrijf Maatschap Lenders.

18-6-2012 Excursie Gartenbauwzentrum Munster Wolbeck en bedrijfsbezoek tweetal kwekerijen;Puning in Avelskirche en Uehre Warendorf (duitsland)

Onderwerpen;

 • Knopontwikkeling en boomvorm.
 • Kwaliteit plantmateriaal en onkruidbeheersing
 • Wortelkwaliteit en plantmethode
 • Reductie inzet bemesting en herbiciden in jonge aanplant

25-8-2012 Bedrijfsbezoek aan Auwerhoes in Ransdaal.

 • Marktontwikkelingen.
 • Rondleiding bedrijf Songelee (natuurvriendelijke onkruidbestrijding door schapen)
 • Herkomsten proef.
 • Presentatie rapport duurzaamheid echte kerstbomen.

21-9-2012 De bodem en & elementen van belang voor de houdbaarheid van de kerstboom te Woudenberg.

 • PPO, Pieter van Dalfsen. ‘Elementen van invloed op de naaldvastheid van de kerstboom’
 • Lab Zeeuws Vlaanderen en Altic Dronten, Jan Ties Malda ‘Grondmonster basis voor een goede bodem: meten is weten!’
 • Soil-Tech Solutions, Mark Spierings. ‚Bijsturen en versterken met bladmeststoffen’.
 • Biologisch Teeltadvies, Eddo de Veer: toepassing van organische mestkorrels.
 • Rondleiding bedrijf van den Brink.

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

ECOstyle-Professional logo
Logo Agrowin Origineel PNG
logo6
logo8
logo1
logo3
biologisch-teeltadvies
logo7
telermaat2-2
logo5

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland