Vereniging

In 2010 is de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers opgericht door enthousiaste kerstbomenkwekers.

Kennis over de teelt van kerstbomen was maar erg beperkt beschikbaar.

Door het oprichten van de vereniging en in de 1e 2 jaar ondersteuning van het Praktijknetwerk ‘Professionalisering en optimalisering kerstbomenteelt’is de vereniging van start gegaan.

Hierdoor kon de vereniging experts inzetten en op een gestructureerde wijze onderwerpen behandelen. Het project hielp de vereniging haar doelstellingen te realiseren:

 • Teelttechnische optimalisatie en daarmee kwaliteitsverbetering
 • Ontwikkeling van een eenduidige maatvoering en kleurcodering
 • Kennis en ervaringen uitwisselen en inventarisatie extra informatie.

In de afgelopen jaren is aandacht besteed aan de teelt in de brede zin van het woord, wat is de beste voeding,(biologische) bestrijding van ziekten en plagen, pottenteelt van de kerstboom en de oogst van de kerstbomen.

Resultaten praktijknetwerk en de vereniging

De activiteiten van het praktijknetwerk en de vereniging worden vastgelegd in diverse documenten. Tevens wordt aan de leden uitgebreide achtergrondinformatie verstrekt tijdens de bijeenkomsten. 

Meer gedetailleerde informatie is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

**** Meer weten over lidmaatschap? *****

Voorbeelden bijeenkomsten afgelopen jaren;

 • Bijeenkomst biologische bestrijding van ziekten en plagen.
 • Bijeenkomst pottenteelt van kerstbomen.
 • Oogstdag: nieuwsbrief
 • Keuze van de juiste herkomsten.
 • Nieuwsbrief Bezoek Landwirtschaftskammer Munster & Maatschap Lenders
 • Presentaties Landwirtschaftskammer Duitsland
 • Presentatie bemesting en bodemleven.
 • Studie reizen naar; Schotland,Denemarken,België,Duitsland.
 • enz.

Activiteiten-vereniging overzicht

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

logo5
logo8
ECOstyle-Professional logo
biologisch-teeltadvies
logo6
logo3
logo1
Logo Agrowin Origineel PNG
logo7
telermaat2-2

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland