2022

Activiteiten 2022

10 maart 2022 Praktijkbijeenkomst en algemene leden vergadering bij Krol kerstbomen in Boekel

 

 • Algemene ledenvergadering met daarin;
 • Ervaringen afgelopen seizoen.
 • Presentatie gegevens meitelling kerstbomen in Nederland.
 • Verslag Europese kerstbomenvereniging.
 • Middag programma;
 • Rondleiding over de velden.
 • Demonstratie onkruid maaien bij kwekerij De Nordmann in Volkel

  

 

9 Juni 2022 Praktijkdag bij Lenders te Venlo

 

 • Ervaringen uitwisselen onkruidbestrijding in kerstbomen
 • Praktijk demonstratie mechanische onkruidbestrijding jutek
 • Rondgang over de velden

 

 

 31/8-2/9 2022 Studiereis Duitsland

 • Proefstation Keulen; proef met de inzaai van klaver tegen onkruid
 • Bezoek 4 verschillende bedrijven met demonstratie machines.
 • Presentatie kerstboomzaden leverancier
 • Inpakmachine met automatische gatenboorder voor easyfix
 • Alle machines voor de kerstbomenteelt..
 • Praktijk van inzaai van klaver

 

 

 

 

 

De activiteiten van VNK worden ondersteund door:

logo1
logo8
logo6
Logo Agrowin Origineel PNG
logo7
ECOstyle-Professional logo
telermaat2-2
biologisch-teeltadvies
logo5
logo3

Het Praktijknetwerk Kerstbomen is mede mogelijk gemaakt door

image4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
image5 Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland